Hvorfor et dyrevelfærdsparti ?


Landbrugsdyr er i dag bare et produkt. De bliver behandlet respektløst af de fleste producenter. Det skal være slut nu! Der er behov for, at vi danskere støtter op om dyrevelfærden, og ikke mindst sender et kraftigt signal til alle dyreproducenter og landmænd der endnu ikke kan finde ud af det selv : I skal behandle dyrene ordentligt!

Hunde, katte, heste og alle de andre dyr har brug for en dyreværnslov,
der straffer dyrplageri hårdt!

Der skal både være en dyrevelfærdsminister og et dyrepoliti i Danmark.
Kun sådan vil ordentlige forhold for dyrene være sikret.

Dyrevelfærdspartiet vil altid kunne passe ind på den politiske scene, da vi vælger den blok der vil give danskerne mest dyrevelfærd.

Danmark skal være et foregangsland, for det egner både vores kultur, mentalitet og størrelse sig til. Vi skal turde vise omverdenen, hvordan man bør og skal opføre sig over for dyr!

Derfor er der brug for et parti i Danmark og ikke mindst på Christiansborg, der kan stille krav om helt anderledes gennemgribende reformer på dyrevelfærdsområdet. Som udgangspunkt må det ikke være økonomi og eksport, der sætter dagsordenen for, hvordan dyrene behandles.

Dyr er sociale og intelligente og skal behandles derefter. De fortjener ikke at leve med angst
eller lide på nogen anden måde på grund af noget, vi mennesker udsætter dem for.

Lad os stå sammen for dyrenes skyld! Lad os få opstillet Dyrevelfærdspartiet!

Hvis VI ikke gør noget, hvem skal så tale dyrenes sag?

Derfor!

Alle henvendelser via e-mail email@dyrevelfaerdspartiet.dk